Provozní řád pronájmu střelnice

I. Areál Klubu biatlonu Břidličná je tvořen:

 1. Zastřešeným střelištěm
 2. Travnatou plochou
 3. Asfaltovou plochou
 4. Klubovnou, součástí které je kompletně vybavená kuchyň, zasedací místnost, sociální zařízení muži-ženy vč. sprchových koutů.

II. Ceník a doba pronájmu:

Víkendový pronájem*:             1.500 Kč + 500 Kč vratná záloha + spotřebovaná elektřina

Jednodenní pronájem*:            750 Kč + 500 Kč vratná záloha + spotřebovaná elektřina

 *Termín víkendový pronájem: pátek od 12.00 hod – neděle do 9.00 hod.

 *Termín jednodenní pronájem: je stanoven od 12.00 hod. prvního dne do 12.00 hod. dne následujícího. 

Další dny, předcházející nebo navazující na víkend budou účtovány jako jednodenní pronájem. 

V případě delší doby pronájmu cena dle dohody s pronajímatelem.

Členové Klubu biatlonu Břidličná mají pronájem zdarma.

III. Areál si může pronajmout: 

 1. Fyzická osoba starší 18 let
 2. Organizace, složky
 3. Přepronájem třetí osobě je zakázán

 Žádost o pronájem musí být podána v předstihu, nejpozději však do konce března, z důvodu přednostního využívání areálu Klubem biatlonu Břidličná a Střeleckým klubem Břidličná.

 IV. Podmínky pronájmu: 

 1. Během pronájmu je zakázáno pálení ohně mimo vyhrazená místa;
 2. Nájemce je povinen ukládat vzniklý odpad na místa k tomu určená;
 3. Nájemce je povinen dodržovat noční klid, který je definován jakožto doba od 22.00-06.00 hod., v souladu s ust. § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů;
 4. Vyvarovat se činností, u kterých by došlo k poškození pronajaté věci.

 Kontaktní osoby:

 Monika Kováčová          tel.č.: 737 241 345

 Miroslava Kozubová      tel.č.: 608 750 601